Działalność

Misja

Misją Caritas jest niesienie pomocy duchowej i materialnej, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji. Realizacja tego zadania wypływa z Chrystusowego przykazania miłości, odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzi, bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne. Caritas realizuje swoją misję poprzez zakładanie i prowadzenie placówek specjalistycznych i organizowanie pomocy dla potrzebujących.

Caritas Polska

„Caritas jest największą organizacją dobroczynną w Polsce, której historia sięga lat 20. XX wieku. W swojej dzisiejszej działalności dociera do setek tysięcy potrzebujących w całym kraju i poza jego granicami. Od 1990 roku jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski, a od 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000198645).

Caritas w Polsce
Działania charytatywne Caritas w Polsce koncentrują się na udzielaniu pomocy żywnościowej osobom potrzebującym poprzez prowadzenie zbiórki żywności w ramach akcji „Tak. Pomagam!”, realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, oraz projektów: Spiżarnia Caritas, Kromka Chleba Caritas, Karta “Na codzienne zakupy” i Wigilia Caritas. Caritas pomaga rodzinom, dzieciom i młodzieży realizując programy: Wakacyjna Akcja Caritas, Program „Skrzydła” i „Dwa Talenty”, Tornister Pełen Uśmiechów, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Przywracamy wiarę w siebie, dajemy nadzieję, włączając naszych podopiecznych do programów: „Damy radę!”, Jałmużna Wielkopostna, serwis uratujecie.pl, projekt „2 kroki”, Uliczny Patrol Medyczny, Trochę ciepła dla bezdomnego. Sprawnie i szybko docieramy do rodzin, które straciły dom i cały dobytek życia. Dzięki działaniom emergency służymy natychmiastową pomocą ofiarą wichur, kataklizmów, klęsk żywiołowych w Polsce i na świecie. Wspieramy też cudzoziemców, dla których tworzymy Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Caritas Polska koordynuje pracę 41 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je w wykonywaniu ich zadań. Caritas diecezjalne prowadzą w całym kraju ponad 1000 wyspecjalizowanych placówek, w tym m.in. schroniska/noclegownie dla bezdomnych, warsztaty terapii zajęciowej, domy dla samotnych matek z dziećmi, jadłodajnie dla ubogich, okna życia, hospicja i ośrodki kolonijne.”

Zacaritas.pl

Dołącz do Nas

Szkolne Koło Caritas

„Szkolne Koło Caritas jest organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Celem Koła jest kształtowanie postaw duchowych i społecznych młodego pokolenia oraz podejmowanie przez nie dzieł miłosierdzia. Podstawę ich działania stanowi troska uczniów o potrzeby osób ubogich i potrzebujących, wzajemne zaufanie, współodpowiedzialność i praca zespołowa.

Do założenia SKC potrzeba:
– uczniowie, chętni do działania na rzecz innych;
– opiekun (nauczyciel) – w miarę możliwości – asystent kościelny (ksiądz, siostra zakonna), gotowi wesprzeć uczniów w działaniu;
– dyrekcja szkoły zainteresowana utworzeniem SKC.

SKC tworzone są w szkołach podstawowych i średnich. Uczniów skupionych w SKC w działaniach wspierają opiekun oraz asystent kościelny. Członkowie SKC wybierają spośród siebie zarząd, czyli przewodniczącego, zastępcę, sekretarza oraz skarbnika. Pozostali członkowie SKC włączają się pracę koła, pomagając w przygotowywaniu i realizowaniu akcji.

SKC na terenie naszej diecezji powołuje Dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej na wniosek Dyrektora danej szkoły. Do wniosku należy dołączyć protokół ze spotkania założycielskiego i listę wolontariuszy.”

Za „elk.caritas.pl”

Parafialny Zespół Caritas

„PZC to grupa wolontariuszy, która w sposób systematyczny i zorganizowany jest bezpośrednio zaangażowana w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest realizowanie inicjatyw stawianych przez Caritas Diecezji Ełckiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Wolontariusze PZC angażują się przede wszystkim w służbę chorym, ubogim, samotnym i niepełnosprawnym. Celem PZC jest zaspokajanie duchowych i materialnych potrzeb parafian wypływające z ewangelicznego przykazania miłości i mające na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.”

Za „elk.caritas.pl”

Przy Naszej parafii także działają organizacje Caritas!

  • Chcesz czynić dobro?
  • Pomaganie innym sprawia Ci przyjemność?
  • Chcesz spędzić swój wolny czas z ciekawymi ludźmi?
  • Masz głowę pełną pomysłów na to jak uczynić czyjeś, życie lepszym?

Jeżeli na choć jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco to znaczy, że Caritas działający przy Naszej parafii może być dobrym miejscem dla Ciebie.

Skontaktuj się z księżmi w celu poznania szczegółów.